El Port de Tarragona accelera els projectes de sostenibilitat per ser autosuficient en la producció d’energies renovables

El president, Saül Garreta, creu que la col·laboració publicoprivada és bàsica per la descarbonització.
Imatge dels participants en la jornada de treball per la descarbonització. / APT

03/07/2023

Mig centenar de persones vinculades a empreses de la comunitat portuària han participat en la “Jornada de treball per la descarbonització i transició energètica del Port de Tarragona”, on Saül Garreta, president de l’APT, ha fet una crida per la cooperació publicoprivada per assolir la descarbonització del Port. Garreta ha explicat el rol i els objectius dels ports en la descarbonització i l’emergència climàtica “que ens reclama actuar ja”.

Per això, ha explicat, ens cal ser més eficients, més sostenibles i més circulars, ja que els recursos són finits i ja no podem seguir treien del rebost perquè hem exhaurit els recursos del nostre planeta”. “I d’aquesta estratègia de lluita contra el canvi climàtic, en depèn el futur del pol químic més important del sud d’Europa, el Port i la competitivitat de les nostres empreses”, ha explicat. Per a Garreta, “tenim la responsabilitat de ser el pal de paller i el tractor d’aquesta estratègia de descarbonització, des de la col·laboració i des del treball en comú, però en aquest context res no tindria sentit si no som la corretja de transmissió perquè la comunitat portuària s’apunti”. El Port es presenta com a impulsor del procés de descarbonització, amb una proposta perquè vagi el més ràpid possible i que cada inversió tingui un efecte multiplicador per accelerar el canvi, com per exemple, la creació de sinergies amb l’establiment de la seu de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya.

El Pla de Sostenibilitat del Port, adoptat el juliol de 2020, conté 28 objectius, dels quals ja es pot dir que 6 s’han assolit completament i 11 ho estan per sobre de 50%.  L’APT ha dissenyat un Pla d’Acció ambiciós a tres anys (2023-2025) amb 11 objectius de gran abast; entre ells, aconseguir l’autosuficiència energètica, la descarbonització de l’activitat portuària (electrificació de molls i ús de combustibles alternatius) i la recuperació de l’ecosistema marí i la restauració d’espais naturals protegits.

El Port de Tarragona, està desplegant un pla amb eixos cap a l’autosuficiència. Primer definint un model energètic, autònom. En segon lloc, ser un agent actiu per ajudar a implementar les polítiques de descarbonització. En tercer lloc, desenvolupant una Smart Grid per aconseguir una xarxa elèctrica el més eficient possible. I, en quart lloc, treballar per a la sensibilització, per generar el màxim d’energia verda i dins del Port. En aquest moments, ha explicat Xavier Quintana, el Port podria produir 130 megawatts (MW) que equivaldria a generar més del doble de l’energia que necessita el Port actualment, però que, en un futur no molt llunyà, seran necessaris a mesura que creixin les necessitats amb la incorporació de vaixells i maquinària a l’electricitat. En aquesta línia, el responsable de transició energètica del Port de Tarragona, ha explicat que s’està estudiant implantar plates fotovoltaiques en els aparcaments del moll de Castella amb una potència de1.350 kW, en la coberta de l’edifici de remers (60 kW) i en l’electrificació dels molls de Balears, Cantàbria i Andalusia de la mà d’un equip expert de l’empresa ISDEFE i amb un pressupost, per a la seva posterior execució, de 16 milions en el pla empresa. També s’està treballant en un projecte d’electrificació els molls d’Aragó i de Castellà per transformar grues amb alimentació de dièsel a l’electricitat.

PUBLICITAT

Port de Tarragona

PUBLICITAT

PUBLICITAT

banner Repsol

PUBLICITAT

banner URV

Notícies relacionades