El Port de Tarragona finalitza les obres de millora del paviment dels carrils d’accés de l’Eix Transversal

L’actuació va començar el 30 de maig i finalitza al llarg d’aquesta setmana, on es duen a terme els darrers repasos.

20/09/2022

Els carrils d’accés a l’Eix Transversal des del Port estrenaran nou paviment la propera setmana, després de quatre mesos de treballs que van estar pressupostats en 141.313,88 € (IVA exclòs), i que s’ha executat, tal com estava previst, en catorze setmanes, informa el Port de Tarragona.

Atesa la importància del trànsit diari que passa a través de les casetes de control d’accés, l’equip d’Infraestructures del Port, va decidir executar l’obra per fases. L’Eix transversal consta de vuit carrils d’entrada i sortida (un dels carrils ja va ser d’una prova pilot de paviment fa uns en mesos). Cada fase ha incidit en un sol carril; per tant, la millora d’aquest accés ha permès que funcioni amb normalitat generant el mínim de molèsties.
Cada fase ha tingut una durada de dues setmanes per carril, d’aquí que el període total d’execució hagin estat les catorze setmanes esmentades anteriorment. Els treballs han consistit en la demolició del paviment existent, l’excavació necessària, refí i compactació del llast artificial ZA32 existent, compactada al 100% del Proctor modificat i l’estès d’una capa de formigó HF-4,5 de 35 cm de gruix convenientment curada i amb els talls de dilatació i tractament de la junta amb una cadència aproximada de 5 per 5 metres.
Les dades acumulades d’entrades i sortides al Port de Tarragona fins al 19 de setembre de 2022, registren un total de 2.307.807 moviments de vehicles, dels quals 1.376.714 han estat moviments d’entrada i sortida per l’Eix Transversal, el gairebé 60% total, fet que evita que el trànsit pesat passi per l’interior urbà.

Justificació de la intervenció

És important recordar que la gran quantitat de trànsit pesat i la intensitat del trànsit d’altres vehicles, pel vial principal d’entrada i sortida de mercaderia en camió, l’Eix Transversal, van fer necessària la intervenció. El Port Tarragona és una infraestructura logística clau amb una alta capacitat i ocupació que genera una gran quantitat de trànsit pesat i, per tant, els requisits sobre el paviment són molt exigents. Des de fa un temps el manteniment dels espais portuaris han estat un dels objectius de millora del port i es treballa per augmentar la durabilitat dels paviments que formen part de tot el recinte portuari. El paviment de formigó que es troba ubicat entre les casetes de la duana de l’Eix Transversal, kilòmetre zero de l’A-27, presentava inicis de fatiga i el Port ha

PUBLICITAT

Port de Tarragona

PUBLICITAT

PUBLICITAT

banner Repsol

PUBLICITAT

banner URV

Notícies relacionades